Ismo Salminen, Kauppalehti: Mitä ulkopuoliset tekevät minun yhtiöni hallituksessa?

Yhtiön hallitus tekee yrityksen laajakantoiset ja epätavalliset päätökset. Siksi moni yrittäjä-omistaja kokee hallitustyön omasta päätösvallasta luopumiseksi ja empii riippumattomien hallitusjäsenten valitsemista.

Aalto-yliopisto toteutti Hallituspartnerit Helsinki ry:n toimeksiannosta vuonna 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin pk-yritysten omistajien ja johdon ajatuksia riippumattomista hallituksen jäsenistä. Kun vastaajilta kysyttiin, miksi yhtiöön ei ole otettu riippumattomia hallituksen jäseniä, he vastasivat mm. näin:

  • ”Yrityksen menestymiselle on olennaisempaa keskittyä operatiiviseen työhön kuin etsiä itseään viisaampia kertomaan, miten asiat pitäisi mukamas tehdä.”
  • ”Meillä hallitustyöskentely tarkoittaa paperien allekirjoittamista. Ei siihen tarvita ulkopuolisia.”
  • ”Yritys tuntuu niin henkilökohtaiselta, ettemme halua ulkopuolista mukaan.”

Näistä lähtökohdista on loogista, ettei hallitukseen hankita riippumattomia jäseniä. Kokemus on myös osoittanut, ettei hallitustyö ole ihmelääke, joka auttaa kaikkia tai kaikissa tilanteissa.

Milloin riippumattomat jäsenet ja aktiivinen hallitustyö sitten voivat auttaa yritystä ja miten?

HHJ-kursseilla ja HHJ-kouluttajien kesken on mietitty paljon näitä kysymyksiä. Selvää on, että yksi onnistumisen edellytys on omistajien kokema tarve löytää lisää resursseja ja osaamista. Köydellä yhtiöön työnnetty hallitus ei saa riittävää mandaattia omistajilta ja jää helposti kumileimasimeksi tai keskustelukerhoksi.

Hallituksen tehtävä on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Yhtiön tuloksen ja arvonnousun kautta kaikki omistajat hyötyvät tasavertaisesti. Hallitus ei voi ajaa yksittäisen omistajan etua muiden omistajien tai yhtiön kustannuksella. Tämän vuoksi hallituksen onnistumista tukee se, että omistajat kykenevät kertomaan yhtiöön kohdistuvista yhteisistä odotuksista tulevaisuudessa.

Riippumattomien jäsenten kautta yritykseen tuodaan osaamista, kokemusta ja verkostoja, joita yritys tarvitsee päästäkseen omistajien määrittelemään tavoitteeseen tulevaisuudessa. Valinnassa kannattaa katsoa itselle tuttujen henkilöiden piirin ulkopuolelle. Täysin vieras henkilö voi tuoda hallitukseen uutta dynamiikkaa ja tehoa. Jäsenehdokkaiden löytämisessä saa apua esimerkiksi yhdeltätoista alueelliselta Hallituspartnerit-yhdistykseltä.

Hallitus voi aidosti katsoa tulevaisuuteen ja huolehtia siitä, että tämän päivän yrityksestä tehdään huomisen päivän yritys. Päivittäisten asioiden kurimuksessa puurtava omistaja-yrittäjä saa sparrausapua sekä mielenrauhaa sen suhteen, että tulevastakin liiketoiminnasta pidetään huolta.

Hallituksen rooli ja keinot auttaa yritystä vaihtelevat yrityksen kehitysvaiheen ja tilanteen mukaan. Start-up-yrityksessä hallitus ja riippumattomat jäsenet ovat usein mentoreita, jotka tuovat oman kokemuksensa ja verkostonsa yrittäjän avuksi. Kasvuyrityksen hallitustyössä korostuvat esimerkiksi kansainvälistyminen, johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä liiketoiminnan tuloksellisuus ja hallinta. Etabloituneessa yrityksessä hallitus monesti huolehtii yrityksen uudistumisesta sekä osaamisen ja kilpailukyvyn terävöittämisestä.

Monesti aktiivisen hallitustyön käynnistyminen ja riippumattomien jäsenten valinta liittyy vaiheeseen, jossa yrittäjätoiminta alkaa muuttua yritystoiminnaksi. Otollinen tilanne voi olla myös kasvun pysähtyminen, sukupolvenvaihdos, kansainvälistymisen käynnistyminen tai liiketoiminnan digitalisoituminen. Olennaista on oivaltaa, että hyvä hallitus on yrittäjä-omistajalle ensisijaisesti yritystoiminnan kehittämisen väline ja mahdollisuus.