Hallituspartnerit | Aidon hallitustyön merkitys Geneset Powerplantsin muutoksessa 

Blogi  18.06.2024

Keskustelimme tamperelaisen Geneset Powerplants Oy:n omistajan Harri Uusi-Rajasalon kanssa riippumattomien hallitusjäsenten tuomasta lisäarvosta. 

Genesetin hallitustyön tavoitteena on tulevaisuuden ennakointi. ”Yritys on valmistettava luopumiseeni omistajuudesta ja operatiivisesta vetovastuusta”, omistaja ja toimitusjohtaja Harri Uusi-Rajasalo kertoo. 

Työskentely on organisoidumpaa

Uusi-Rajasalon mukaan aito hallitustyö tarkoittaa toimitusjohtajalle valppautta ja lisätöitäkin. ”Työllistävä vaikutus oli odotettu, mutta ei negatiivinen kokemus. On hyvä paneutua asioihin, jotka eivät aikaisemmin tuntuneet tärkeiltä ja suunnata ajatuksia tulevaisuuteen. Sukupolvenvaihdos on suuri muutos yritykselle – myös kohta, jossa hallitusjäsenillä on mahdollisuus näyttää osaamisensa.”

Hallituksen monipuolinen osaaminen näkyy toimitusjohtajan työkalupakissa. ”Käytettävissä olevien keinojen valikoima on suurempi. Myös keskustelu on monipuolisempaa, mikä avaa silmiä uusille mahdollisuuksille. Näistä on konkreettista hyötyä esimerkiksi meneillään olevassa strategian päivityksessä.”

Tulevaisuuden hallitus on monipuolinen

Uusi-Rajasalon mukaan yritys on vahvalla kasvu-uralla ja hallituksen vahvistaminen tulevaisuudessa on todennäköistä. ” Jäsenmäärän kasvattaminen, vaikka kuuteen tai seitsemään, on tervetullutta monipuolisen keskustelun ja benchmarking-mahdollisuuksien kannalta.” 

Hän huomauttaa, että monipuolinen osaaminen on rikkaus ja mahdollisuus. Hallitusjäsenten mielipiteet voivat erota paljonkin toisistaan, mutta se on hyväksyttävä. Olennaisinta on, että hallituksesta löytyy yrityksen kehittämisessä tarvittavaa substanssia ja asioista osataan keskustella monista näkökulmista. ”En odota, että hallitusjäsenet ovat sateentekijöitä. He tuovat hallitukseen oman osaamisensa, ja keskustelemalla löydetään päätöksenteossa tarvittava yhteinen ymmärrys.”

Kestävyysasiat ovat hallituksen agendalla lähes jokaisessa hallituksen kokouksessa ja niiden painoarvo on kasvamassa. ”Valmistamillamme biomassan ja jätteiden kaasutusjärjestelmillä on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Esimerkiksi kehittyvien maiden infra- ja rakennushankkeisiin hyväksytyksi tuleminen ja myös rahoitusjärjestely edellyttävät perusteluja kestävän kehityksen näkökulmasta”, Uusi-Rajasalo kertoo. 

Kuvassa: Geneset osallistui Turkissa huhtikuussa järjestettyyn Global EPC Projects Collaboration -seminaariin, jossa kartoitettiin Turkin suurimpien rakennusyhtiöiden ja suomalaisten yritysten yhteistyömahdollisuuksia. Harri Uusi-Rajasalo eturivissä keskellä.