Reetta Keränen | Hallituksella on kasvustrategian luomisessa fokustehtävä

Blogi  17.06.2024

Hallituksen rooli kasvustrategian luomisessa voi vaihdella merkittävästi erilaisissa kasvuyhtiössä. Käytännölliseen rooliin vaikuttavat erityisesti toimitusjohtajan strategisen ajattelun kyvykkyys ja aikaisempi strateginen kokemus – ylipäätään koko kasvuyrityksen strateginen kypsyys. 

Kolme erilaista roolia 

1) Hallitus ohjaa ja sparraa: 

Osa hallitustekijöistä kokee, että kasvustrategian rakentaminen kuuluu aina toimitusjohtajan tontille. ”Ollaan pelottavalla tiellä, jos kasvustrategia tulisi hallitukselta eikä toimitusjohtajalta”, eräs hallituksen jäsen kuvaa. 

Tällaisessa tilanteessa hallituksen rooli on lähinnä raamittaa kasvustrategian suunnittelua sekä kommentoida ja viilata sen sisältöjä. Lopulta hallitus siunaa strategian ja valvoo sen toimeenpanoa. 

2) Hallitus luo yhdessä: 

Toinen joukko taas näkee, että hallitus tai vähintäänkin hallituksen puheenjohtaja osallistuu voimakkaastikin strategian suunnittelutyöhön. Perusteluna on, että toimitusjohtaja on niin syvällä operatiivisessa tekemisessä, että hänen on vaikea nähdä metsää puilta. 

Tällöin hallituksen rooli on yhdessä toimitusjohtajan ja muun kasvuyrityksen johdon kanssa valita strategisia painopisteitä, muotoilla tavoitteita ja tehdä strategisia valintoja yhteissuunnittelun keinoin. Hallituksen ja johdon yhteinen työskentely voi tapahtua erillisissä strategiapäivissä tai -workshopeissa tai osana hallituksen kokouksia. 

3) Hallitus luo yksin: 

Ääritapauksissa hallitus luo strategian itsenäisesti. Tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että edessä on toimitusjohtajan vaihdos tai muu merkittävä muutos. Kasvustrategia auttaa hallitusta linjaamaan, mitä uudelta vetäjältä odotetaan ennen rekrytointiprosessin aloittamista. 

Kaikissa kolmessa strategisessa roolissa hallitus vastaa kasvustrategiasta ja sen seurannasta, vaikka sen valmistelussa rooli voi vaihdella. Kasvustrategian toteuttamisen rooli on yksiselitteisesti toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. 

Strategiakeskustelu jatkuvasti agendalla 

Oli hallituksen rooli mikä tahansa, kasvuvaiheen jatkuva muutos vaatii kasvustrategian kehittämiseltä ketteryyttä. Hallituksen strategiseen rooliin liittyy kyky tehdä jatkuvaa priorisointia matkan varrella, erilaisten mahdollisuuksien keskellä. Hallitus poluttaa seuraavia askeleita ja tunnistaa kasvun pullonkauloja ennakolta. Tarvittaessa päivittää strategiaa lennosta. 

Kuten moni hallituksen jäsen kuvaa, kasvuvaiheessa johdolta harvoin puuttuu ideoita ja energiaa. Sen sijaan hallituksen tehtävä on antaa toiminnalle fokusta ja suitsia tekemisen määrää. Tämä vaatii jatkuvaa pysähtymistä strategisiin tavoitteisiin. Välillä se voi olla konkreettisesti istahtamista toimitusjohtajan kanssa tehtävälistan äärelle. 

Hallituksen on tärkeää tunnistaa, mikä kyseisen kasvuyrityksen ja toimitusjohtajan strateginen kypsyys on ja sovittaa oma strateginen roolinsa tähän hetkeen. Tulevaisuudessa rooli voi olla taas toinen. 

Reetta Keränen
Strategi, business designin ja hallitustyön asiantuntija, väitöskirjatutkija, HHJ PJ
Hallituspartnerit ry