Tapani Kiiski | Tarvitaanko hallituksessa teknologiaosaamista? 

Blogi  18.06.2024

Nyky-yhteiskunta muuttuu nopeasti teknologian kehittyessä. Digitalisaatio ja teknologiset innovaatiot vaikuttavat kaikkiin liiketoimintoihin, mikä herättää tärkeän kysymyksen: tarvitaanko osakeyhtiön hallituksessa teknologiaosaamista? 

Kaikkien yritysten kilpailukyky riippuu teknologian hyödyntämisestä. Hyödynnettävät teknologiat vaihtelevat, mutta erityisesti Suomessa monet yritykset perustavat kilpailukykynsä teknologiaan. Hallituksissa on perinteisesti painotettu liiketoiminnan strategioita, rahoitusta, lakiasioita ja johtamista, mutta teknologiaosaamisen merkitys on nyt yhtä tärkeä.

Teknologiaosaamisen merkitys hallituksessa ei tarkoita tuotteiden teknistä suunnitteluosaamista vaan suurten teknologiamegatrendien, kuten tekoälyn, 5G:n, kvanttilaskennan ja vihreän energian, tunnistamista sekä niiden tuomien mahdollisuuksien ja uhkien arviointia. Hallituksen tulee kyetä arvioimaan ja ohjaamaan teknologian strategista käyttöä yrityksen liiketoiminnassa sekä ymmärtää teknologian tuomat riskit, kuten tietoturva- ja tietosuojariskit.

Teknologiaosaaja hallituksessa voi auttaa yritystä luomaan teknologiaan perustuvaa kilpailuetua ja ohjata investointeja strategisesti. Teknologiaosaaminen yksin ei riitä; hallituksen jäsenten tulee hallita myös muita liiketoiminnan osa-alueita ja toimia tiiminä yrityksen edun takaamiseksi. Monipuolinen hallitus, jossa on edustettuna eri osaamisalueita, on ideaalinen.

Vastuullisuus on nykyään hallitustyöskentelyn keskiössä, ja teknologian avulla voidaan edistää vastuullisuutta monin tavoin: 

Tiedonkeruu ja seuranta:
IoT-sensorit voivat seurata energiankulutusta, jätekertymää ja päästöjä.

Analytiikka ja raportointi:
Big data -analytiikka auttaa parantamaan vastuullisuutta ja tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toimitusketjun läpinäkyvyys:
Blockchain-teknologia varmistaa tuotteiden alkuperän ja vastuullisuuden.

Virtuaalinen työympäristö:
Etätyö vähentää matkustamisen tarvetta ja hiilijalanjälkeä.

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen:
Teknologia tarjoaa monia tapoja kouluttaa työntekijöitä ja sidosryhmiä vastuullisuustavoitteista.

Innovaatiot kestävyyden edistämisessä:
Teknologian avulla kehitetään ratkaisuja, kuten uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkaita teknologioita. 

Hallituksen tehtävänä on sparrata toimitusjohtajaa ja muuta johtoa, tuomalla ideoita eri toimialoilta. Teknologiaosaamisen vahvistaminen hallituksessa voi varmistaa, että yritys hyödyntää teknologiaa tehokkaasti ja pysyy kilpailukykyisenä. Suurissa ja pörssiyhtiöissä voidaan harkita teknologiavaliokunnan nimeämistä, jotta hallituksen aika ja fokus eivät kulu epäolennaisiin asioihin. 

Teknologiaosaaminen on yhä tärkeämpää osakeyhtiöiden hallituksissa. Se auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja hyödyntämään teknologiaa tehokkaasti liiketoiminnassa. 

Teksti on lyhennelmä helmikuussa julkaistusta Hallituspartnerit-blogista.