Teema 2023

Muutos vaatii hallituksilta resilienssiä, kyvykkyyttä nähdä mahdollisuuksia, valmiutta luoda ratkaisuja sekä koota aitoja tulevaisuuden toimintamalleja.Myös pakon edessä osaava hallitus löytää tien ja kantaa yrityksen toiminnallaan uuteen kasvuunMonikasvoiset kriisit, uudenlaisissa liiketoimintamalleissa sekä yhä monimuotoisemmassa maailmassa toimiminen vaativat hallitusosaajilta alati lisää – mutta kuten murros vie mahdollisuuksiin, luo myös uuden ajan hallitustyö innostavat ulottuvuudet uuteen. 

Näkökulmat 

KRIISISTÄ KUKOISTUKSEEN. Osaava hallitus ei kohtaa umpikujia, vaan näkee tien sielläkin, missä ei vielä ole kuljettu. Tulevaisuuden ennakointi, laadukas skenaariotyö sekä avoin keskustelu kuljettavat murroksesta mahdollisuuksiin, pimeästä valoon ja miltei mahdottomastakin menestykseen.

TUNNE MUUTOS. Kohtaava hallitus tunnistaa uuden ja väistyvän, uhan ja mahdollisuuden, sekä osaa reagoida – hallitusti. Samalla tavoitteena on aito tunnetilan johtaminen resilienssistä transilienssiin. Muutosinnokkuus sekä myönteinen energia haasteista luovat sävyn ja suunnan koko organisaation  tekemiselle.

VASTUULLISUUDEN AIRUT. Vastuunsa tunteva hallitus kohtaa luonnon pakottaman muutoksen ja ryhtyy todellisiin tekoihin ilmaston ja ympäristön parhaaksi. Kestävyyden elinkaari saatetaan hallitustyössä keskeiseksi osaksi organisaation strategiaa sekä arvoketjun toimintaa.