”Hyvä hallitustyö lataa sopivasti painetta, tukee ja sparraa”

– Hyvän hallitustyön perusta on luottamuksessa, sanoo Algol Oy:n toimitusjohtaja, Perheyritysten liiton puheenjohtaja Alexander Bargum.
– Omistajan on voitava luottaa ulkopuolisten hallitusjäsenten ajatuksiin ja kykyyn tuottaa oikeita näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Vastaavasti hallituksen on saatava varmuus, että omistaja kunnioittaa hallitustyöskentelyä, antaa sille aidosti tilaa ja sallii asioihin vaikuttamisen.

Vaikka yhä useampi perheyritys ottaa nykyisin ulkopuolisia hallitusjäseniä, luottamus- tai muut kriisit osapuolten kesken ovat harvinaisia.
– Kun päätös hallituksen täydentämisestä on tehty, halu tehdä yhteistyötä on korkealla. Henkilökohtaisesti olen kokenut ulkopuoliset hallitusjäsenet vapauttavana asiana.
Algol-konsernin emoyhtiön hallituksessa on ollut riippumattomia, ulkopuolisia jäseniä jo 25 vuotta. Välillä he ovat olleet jopa enemmistönä. Myös Algolin tytäryhtiöiden hallitukset on avattu ulkopuolisille vuodesta 2020 lähtien.
– Omistaja tarvitsee heidän näkemyksiään vähintään yhtä paljon kuin operatiivinen johto. Hyvä hallitustyö lataa sopivasti painetta, mutta antaa tietenkin myös tukea ja sparraa, Bargum perustelee.

Karkeasti arvioiden ulkopuolista näkemystä kannattaa hankkia, kun yrityksen liikevaihto nousee noin 10 miljoonaan euroon.
– Yleensä tuossa vaiheessa mietitään toimitusjohtajan ja johtoryhmän rooleja ja yhtiön hallinnointia yleensäkin. Siksi myös hallituksen kokoonpanon tarkastelu on  tuolloin paikallaan.
– Sopiva hetki vaihtelee toki yrityksen mukaan. Ajankohdan valintaan vaikuttaa, millaisilla markkinoilla yritys toimii, minkälainen on yhtiön omistus ja rooli, mitä osaamista yrityksessä tarvitaan ja onko yritys kasvussa tai kansainvälistymässä.

Alexander Bargumin neuvot sujuvaan hallitusyhteistyöhön

  • Omistaja, määrittele yhtiönne liiketoiminnan tavoitteet ja kunnianhimon taso, paljonko riskiä otetaan ja minkälaista kasvua ja tulosta
    tavoitellaan. Perustele selkeästi.
  • Hallitus, toimi aktiivisesti kahteen suuntaan, jotta tavoitteet saavutettaisiin. Tarjoa omistajalle viisautta ja toisaalta sparraa operatiivista johtoa, jotta sen suoritus paranisi.
  • Suunnatkaa huomiota yhtiön liiketoiminnalle tärkeisiin arvoihin. Nykyaikana niiden merkitys korostuu entisestään. Yrityksen arvot eivät ole omistajien henkilökohtaisia arvoja vaan liiketoiminnasta johdettuja, organisaatiolle ja sen toiminnalle merkityksellisiä asioita.
  • Huolehtikaa hallitustyön avoimuudesta ja aktiivisuudesta. Tavoitteiksi on asetettava dynaaminen työskentely ja asioita eteenpäin vievä keskustelu.

Artikkeli on julkaistu Kauppalehti Faktan numerossa 10/2021.

Hallituspaikka 2022 -tapahtumassa kuullaan Alexander Bargum’n keynote-puheenvuoro ’Omistajan rooli hallitustyössä’.