Monimuotoisuus puhuttaa marraskuun Hallituspaikka 2024 -tapahtumassa

Artikkeli  31.05.2024

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 7.11.2024 järjestettävä Hallituspaikka-tapahtuma kokoaa yhteen hallitustyötä tekevät, tulevaisuuden hallitusosaajat ja yritykset. Tämän vuoden Hallituspaikassa pureudutaan erityisesti monimuotoisuuteen hallitustyöskentelyssä. Valittu teema näkyy vahvasti tapahtuman keynote-puheenvuoroissa.

Monimuotoisuudesta puhutaan paljon, mutta aiheeseen liittyy edelleen paljon erilaisia kysymyksiä, uskomuksia ja väitteitä. Asiantuntijanäkökulmaa paljon puhuttavaan teemaan tarjoavat Hallituspaikka 2024 -tapahtuman keynote-puhujat Alex Nieminen, Timo Ahopelto, Leena Niemistö ja Katri Saarikivi. Puheenvuorot tarjoavat ajankohtaista näkemystä, joka pohjautuu vahvaan käytännön kokemukseen ja tutkimustietoon.

Monimuotoisuus tuo mukanaan uusia näkökulmia ja parempaa muutoskyvykkyyttä

Yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin hallitustyötä tehdään jatkuvasti muuttuvan maailman keskellä. Toimintaympäristö voi muuttua hyvinkin nopeasti, ja globaalin maailman ilmiöihin tulisi osata varautua ennalta. Monimuotoisuudesta on etua, sillä hallitusten jäsenten välinen diversiteetti parantaa usein hallituksen toimintakykyä ja antaa uusia näkökulmia myös strategiatyöhön.

”Joskus hallitus on menestyksen moottori, joskus kehityksen jarru. Miten hallituksen kokoonpano, yhteistyö ja dynamiikka ovat eri tilanteissa vaikuttaneet? Millaisia jäseniä olisi kaivattu enemmän, millaisia ehkä vähemmän? Millaisia voisivat olla paremmat pk-yritysten hallitukset tulevaisuudessa?”, pohtii keynote-puheenvuorossaan markkinointiviestinnän pioneeri ja työelämäprofessori Alex Nieminen.

Innovointikykyä ja jatkuvaa muutokseen sopeutumista tarvitaan erityisen paljon myös start up -maailmassa, jossa kilpailu on kovaa eikä yrityksen liiketoimintamalli ole välttämättä vielä vakiintunut. Start up -yritysten hallitustyöskentelyyn antaa näkökulmaa keynote-puhuja Timo Ahopelto, jolla on vahva kokemus alalta. Puheessaan Ahopelto herättelee myös siihen, millaisia oppeja vakiintuneemmat yritykset voisivat ottaa omaan hallitustyöhönsä startupien, kasvuyritysten ja määrätietoisten kansainvälistyjien maailmasta.

Hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan erityistä taitoa rakentaa vuorovaikutusta

Parhaimmillaan yrityksen hallitus on vahva ja yhteen hiileen puhaltava tiimi, jossa hallitusjäsenten erilaiset osaamisprofiilit ja näkökulmat nähdään vahvuutena. Hyvä ilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus eivät kuitenkaan rakennu itsestään – vaikka hallitus on kollegio, on hallituksen puheenjohtajalla tärkeä roolinsa luottamuksellisen ja yhteisöllisen ilmapiirin rakentamisessa.

”Hallituksen puheenjohtajan rooli on oleellinen hallitusdynamiikan rakentamisessa. Miten puheenjohtaja rakentaa ilmapiirin, jossa uskalletaan olla eri mieltä enemmistön kanssa? Miten moniäänisyydestä saadaan yritykselle aidon kilpailuedun lähde?”, pohtii puheenvuorossaan hallitusammattilainen ja kasvuyhtiösijoittaja Leena Niemistö.

Hallituksen vuorovaikutusta ja yhteistyötä peräänkuuluttaa myös tutkija ja dosentti Katri Saarikivi, joka käsittelee aihetta omassa esityksessään. ”Teemme sukelluksen vuorovaikutuksen ja yhteistyön neurotieteeseen ja löydämme näkökulmia siihen, millä tavalla vuorovaikutuksen laatu määrittyy ja miten se vaikuttaa hallituksen ongelmanratkaisukykyyn”, Saarikivi kertoo.

Hallituspaikka tarjoaa suoraa puhetta ja rentoa asennetta

Marraskuun alussa järjestettävä Hallituspaikka on Suomen johtava tapahtuma kaikille hallitustyöstä kiinnostuneille. Tapahtumassa lähestytään monimuotoisuuden teemaa jo aiemmilta vuosilta tutuksi tulleella tyylillä – luvassa on suoraa puhetta ja rentoa asennetta. Hallituspaikka tarjoaa kiinnostavaa ohjelmaa ja arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia kaikille hallitustyötä tekeville ja myös tulevaisuuden hallitusosaajille.

Monimuotoisuuden teema tarjoaa uudenlaisia eväitä oman hallitustyön kehittämiseen. Hallituspartnerit ry:n puheenjohtaja Kai Virtanen kokee teeman tärkeäksi, ja kannustaa kaikkia hallitustyöstä kiinnostuneita kokoontumaan Hallituspaikka-tapahtumaan inspiroitumaan ja kehittämään omaa osaamistaan.

”Olen aina ollut kiinnostunut monimuotoisuudesta ja huippuosaamisesta hallitustyössä. Kollegat usein yllättävät arjessa mielenkiintoisilla havainnoilla ja älykkyyden diversiteetillä. Minulla on ollut ilo työskennellä vuosien varrella huippukollegoiden kanssa ja monet heistä suuntaavat kengät kohti Tamperetta marraskuussa. Lisäksi odotan innolla hallitustyön kehittämisen parhaita käytäntöjä niin tieteen, tutkimuksen kuin liike-elämänkin näkökulmasta Alexin, Katrin, Timon ja Leenan kertomina”, Virtanen toteaa.

Varmista paikkasi marraskuun tapahtumassa – Early Bird -liput myynnissä nyt

Hallituspaikka-tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 7.11.2024. Hallituspaikan liput ovat myynnissä Ticketmasterissa elokuun loppuun Early Bird -hintaan koodilla EARLYBIRD2024.

Osta liput


Hallituspaikka-tapahtuman järjestävät yhteistyössä Hallituspartnerit ry, Tampereen kauppakamari ry, Perheyritysten liitto ry, Future Board ry, Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus ja Tampereen Messut -konserni. Tapahtuman tuottaa Finland Events.