Hallituspaikka 2022

ETSITKÖ RIIPPUMATONTA HALLITUSOSAAJAA?

Pohditko yrityksesi kannalta strategisia päätöksiä kuten liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, rahoituksen järjestämistä, yrityksen myyntiä tai sukupolven vaihdosta?

Hallituspaikka on alusta kohtaamisille

”Hallituspaikka 2022 -tapahtuma luo alustan, jossa uutta osaamista hakevat PK-yritykset kohtaavat osaajia, joilla on tarjota lisäarvoa”, kuvailee Hallituspartnereiden puheenjohtaja Jyrki Liljeroos

Hyvä hallitus tukee toimivaa johtoa sen onnistumisessa ja keskittyy ennen kaikkea tulevaisuuden hahmottamiseen. Toimiva hallitus parantaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyä. Hallitus tukee johtoa strategisissa valinnoissa ja auttaa omistajapolitiikan toteutumisessa.

Oikein valittu riippumaton hallituksen jäsen tuo hallitukseen huomattavaa lisäarvoa.

”Riippumaton hallituksen jäsen on kustannustehokas tapa saada lisää osaamista ja useampia näkökulmia yrityksen kehittämiseen. Konsultit tekevät hyvää työtä, mutta he lähtevät ja vastuu jää yritykselle. Hallituksen jäsenet jäävät ja vastaavat toiminnasta samalla lailla kuin omistajat”, kiteyttää Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtaja Eija Vartila.

Riippumattomat hallituksen jäsenet monipuolistavat hallituksen kykyä arvioida yrityksen tulevaisuuteen vaikuttavia muutostekijöitä ja niiden tuomia uhkia, mahdollisuuksia ja riskejä.

Riippumaton hallitusosaaja tuo yritykselle huomattavaa lisäarvoa. Osaava ja kokenut hallituksen jäsen auttaa siivittämään yrityksen kasvuun tai selviämään läpi haasteista. Aktiivisella hallitustyöskentelyllä voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon ja yrittäjän tueksi.

”Oikein valitut riippumattomat osaajat tuovat yhtiön hallitukseen todella hyödyllistä lisäarvoa. Lisäarvo voi olla osaamista, mutta se voi olla myös uuden henkilön verkostojensa kautta tuomia uusia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita. Lisäksi riippumaton osaaja tarkastelee yhtiön toimintaa operatiivisen toiminnan ulkopuolelta ja voi näin tarkastella yhtiön toimintaa isommassa kuvassa, jota operatiiviset asiat eivät ole ’sekoittamassa’ ”,  sanoo Futureboard ry:n Toni Rantanen.