Hallituspaikka 2020

ETSITKÖ RIIPPUMATONTA HALLITUSOSAAJAA?

Pohditko yrityksesi kannalta strategisia päätöksiä kuten liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, rahoituksen järjestämistä, yrityksen myyntiä tai sukupolven vaihdosta?

Hallituspaikka 2020 on alusta kohtaamisille

”Hallituspaikka 2020 -tapahtuma luo alustan, jossa uutta osaamista hakevat PK-yritykset kohtaavat osaajia, joilla on tarjota lisäarvoa”, kuvailee Hallituspartnereiden puheenjohtaja Jyrki Liljeroos

Hyvä hallitus tukee toimivaa johtoa sen onnistumisessa ja keskittyy ennen kaikkea tulevaisuuden hahmottamiseen. Toimiva hallitus parantaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyä. Hallitus tukee johtoa strategisissa valinnoissa ja auttaa omistajapolitiikan toteutumisessa.

Oikein valittu riippumaton hallituksen jäsen tuo hallitukseen huomattavaa lisäarvoa.

”Riippumaton hallituksen jäsen on kustannustehokas tapa saada lisää osaamista ja useampia näkökulmia yrityksen kehittämiseen. Konsultit tekevät hyvää työtä, mutta he lähtevät ja vastuu jää yritykselle. Hallituksen jäsenet jäävät ja vastaavat toiminnasta samalla lailla kuin omistajat”, kiteyttää Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtaja Eija Vartila.

Riippumattomat hallituksen jäsenet monipuolistavat hallituksen kykyä arvioida yrityksen tulevaisuuteen vaikuttavia muutostekijöitä ja niiden tuomia uhkia, mahdollisuuksia ja riskejä.

Riippumaton hallitusosaaja tuo yritykselle huomattavaa lisäarvoa. Osaava ja kokenut hallituksen jäsen auttaa siivittämään yrityksen kasvuun tai selviämään läpi haasteista. Aktiivisella hallitustyöskentelyllä voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon ja yrittäjän tueksi.

”Oikein valitut riippumattomat osaajat tuovat yhtiön hallitukseen todella hyödyllistä lisäarvoa. Lisäarvo voi olla osaamista, mutta se voi olla myös uuden henkilön verkostojensa kautta tuomia uusia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita. Lisäksi riippumaton osaaja tarkastelee yhtiön toimintaa operatiivisen toiminnan ulkopuolelta ja voi näin tarkastella yhtiön toimintaa isommassa kuvassa, jota operatiiviset asiat eivät ole ’sekoittamassa’ ”,  sanoo Futureboard ry:n Toni Rantanen.

Yritysten kokemuksia riippumattomien osaajien ottamisesta hallitukseen

Kimmo Jyllilä, Serres Group,
hallituksen puheenjohtaja

Serres Group kasvoi alallaan maailman toiseksi suurimmaksi

Serres Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen perheyhtiö. Yli 40 -vuotta sitten perustettu yritys on kasvanut omassa segmentissään maailman toiseksi suurimmaksi toimijaksi.  Sairaala- ja LVI -alan tuotteita valmistava yritys työllistää nyt 400 ammattilaista ja liikevaihto on 55 milj. euroa, mistä viennin osuus on yli 80 %.

Ensimmäiset riippumattomat hallituksen jäsenet tulivat yritykseen jo 90-luvun alussa.

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Jyllilä ryhmittelee hallitusosaajien tuoman hyödyn kolmen eri teeman alle:

”Ensinnäkin hallitusosaajat ovat tuoneet ”ryhtiä”. Alussa tärkeintä oli apu liiketoiminnan eri prosessien ja seurannan järjestämisessä sekä ennen kaikkea yhtiölle sopivan hyvän hallintotavan, omistajien, hallituksen ja toimivan johdon roolien määrittämisessä.

Toiseksi hallitusosaajat ovat tuoneet tavoitelähtöisyyttä: Systemaattista tapaa valmistella strategiaa ja tehdä yrityksen tulevaisuuden suunnittelua. He ovat painottaneet kasvun merkitystä ja tuoneet riittävän tavoitetason ajatella oikeasti isosti. Monilla hyvillä keskusteluilla ja ennen kaikkea päätöksillä he ovat auttaneet yhtiötä tekemään joskus hankaliakin valintoja panostusalueiden välillä ja auttaneet siten yhtiötä johtavaksi toimijaksi omalla toimialallaan.

Kolmanneksi he ovat olleet apuna epäjatkuvuuskohdissa. Hallitusosaajat ovat olleet erittäin hyvä tuki, kun olemme joutuneet tekemään isoja muutoksia liiketoiminnassa ja erityisesti sukupolvenvaihdoksessa hyvä hallitus osoitti todellakin arvonsa. ”

Markkinan ymmärrystä ja lisäarvoa

Uusista jäsenistä Serres Group on hakenut jonkin erityisen toimialan tai markkinan ymmärrystä ja siinä lisäarvon tuottamista.

”Ensin olemme määritelleet minkä tyyppistä profiilia tarvitaan ja haetaan. Alkuvaiheessa riippumattomat jäsenet tulivat tuttavien kautta, nykyään käytämme lisäksi erilaisia ”verkostoja” kuten Hallituspartnerit ja rekrytointikonsultteja.”

Kimmon ohje yrittäjäkollegalle: Älä enää harkitse vaan toimi, kannattaa rekrytoida apua hallitukseen

”Määrittele mitä oikeasti tarvitset hallitukselta, tukea mihin? Mitä osaamista? Hae niitä, jotka voivat oikeasti auttaa ja esittävät niitä hankaliakin kysymyksiä. Operatiivisen toiminnan vetäjänä yrittäjästä voi tuntua ikävältä antaa valtaa pois, mutta hallituksesta ei saa apua eli vastuuta, jollei sille anna valtaa. Viimeisenä ja tärkeimpänä: Älä enää harkitse vaan toimi, kannattaa ehdottomasti rekrytoida apua itselleen hallitukseen”

Pekka Ekberg, Fiblon Oy,
toimitusjohtaja

Oleellista on saada oikeat kompetenssit vahvistamaan kokonaisuutta

Vastuullisuuteen ja uniikkeihin asiakasratkaisuihin keskittyvä Fiblon Oy on vuonna 1979 perustettu porilainen perheyritys. Yllättäviä ja yksilöllisiä ideoita kattaukseen ja puhtaanapitoon tarjoavalla Fiblonilla on alallaan ainutlaatuinen toimintamalli, jossa paneudutaan asiakkaan liiketoimintaan ja kehitetään jatkuvasti uusia innovatiivisia ja vastuullisia tuote- ja palveluratkaisuja.

Fiblonin hallitukseen otettiin ensimmäiset ulkopuoliset osaajat lokakuussa 2018. Fiblonin hallituksessa jäsenillä on selkeät roolit ja riippumattomat jäsenet rekrytoitiin tuomaan tarvittavia kompetensseja kokonaisuuden vahvistamiseksi.  Toimitusjohtaja Pekka Ekbergilla on itsellään vuosien kokemus erilaisissa hallituksissa työskentelystä. Hänen mukaansa sukupolven vaihdos ja muuttuva maailma vaativat Fiblonilta uudenlaisia kompetensseja, joita vanhalla hallituksella ei ollut riittävästi. ”Päädyimme siis hakemaan uutta, riippumatonta kompetenssia, joka pystyy haastamaan ja sparraamaan kehitystä”, kertoo Pekka Ekberg

Fiblon haki hallitukseensa täsmäkompetensseja laajojen verkostojensa kautta. He hyödynsivät mm. useita eri hallitusammattilaisyhdistyksiä, EK:ta, Perheyritysten liittoa, K2 sekä esiintyivät asian tiimoilta erilaisissa tilaisuuksissa.

Pekan ohje yrittäjäkollegalle: Mieti millaista osaamista hallitus kaipaa ja aloita rekry

Pekan mielestä uusia, haastavia ajatuksia kaivataan kaikissa yrityksissä. Riippumattomien osaajien ottamista hallitukseensa miettiville yrittäjäkollegoille hän sanoo ”Älä enää mieti vaan toimi. Mieti millaista osaamista hallitus kaipaa ja aloita rekry. Ja muista, että hallitus ei saa olla liian heterogeeninen”.