Admincontrol Finland Oy | Hallitusarvioinnit kehittymisen vauhdittajina

Blogi  27.09.2023

Olet varmasti törmännyt työelämässä tilanteisiin, joista olet jälkeenpäin voinut sanoa, että et ole nähnyt metsää puilta. Sitten on tullut tilanne, jossa olet kokenut silmiesi aukeavan ja olet nähnyt asian kokonaan uudessa valossa mahdollisuuksineen ja uhkineen. Hallitustyössä kokonaiskuvan hahmottaminen on menestyksekkään työskentelyn edellytys. Hallitus ei ole vain perästä katsoja ja tarkkailija, vaan menestyvän yrityksen hallituksen tulisi pystyä toimimaan ”dream-team” -tyylisesti toimitusjohtajan tukena. Hallituksella tulee olla sekä välineet tiedonhankintaan ja tiedon hallitsemiseen, että sopivat kyvykkyydet sekä yrityksen että liiketoimintaympäristön näkökulmasta. Maailma muuttuu ympärillämme ja siksi myös hallitusten tulee pystyä arvioimaan omia kyvykkyyksiään ohjata yritystä muuttuvissa olosuhteissa. Tässä apuna toimivat hallitusarvioinnit.

Listaamattomien ja listattujen yhtiöiden hallinnointikoodit kehottavat molemmat yhtiöitä suorittamaan hallitusarviointeja, mutta määrittelevät frekvenssit hallitusarvioinneille hieman eri tavoin. Listayhtiöiden hallinnointikoodi kehottaa hallituksia arvioimaan toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja listaamattomia yhtiöitä kehotetaan suorittamaan arviointeja säännöllisesti, ainakin ennen kuin hallituksen kokoonpanoa muutetaan. Kun katsotaan Pohjois-Eurooppaa, on hallitusarviointien tekeminen suosituksiin perustuvaa, siinä missä esimerkiksi Yhdistyneissä Kuningaskunnissa hallitusarvioinnit ovat enemmän tai vähemmän pakollinen osa hallituksen vastuita.

Hallitusarviointien avulla hallitus saa ajantasaisen kuvan toiminnastaan ja siitä uskooko hallitus itse toimintatapoihinsa ja kyvykkyyksiinsä viedä yritystä tai organisaatiota eteenpäin. Riittävän kokonaiskuvan saamiseksi tulee hallitusarvioinnin kattaa hallitustyön eri osa-alueet ja edellytykset. Hyvä hallitusarviointi teemoittaa eri osa-alueet ja tarjoaa näiden pohjalta selkeän raportoinnin, jonka pohjalta toimintaa voidaan esille tulleiden tarpeiden mukaisesti kehittää. Hallitusarvioinnin osa-alueet voidaan jaotella seuraavasti

  • strategia, prioriteetit ja taloudelliset tavoitteet
  • kokousten tehokkuus
  • puheenjohtajan toimintatavat ja niiden tehokkuus
  • hallituksen toimintatavat ja niiden tehokkuus
  • taloudellinen raportointi, liiketoiminnan seuranta ja compliance -asiat

Admincontrol tarjoaa hallitusportaaliasiakkailleen mahdollisuuden säännöllisten hallitusarviointien toteuttamiseen hallitusportaaliin integroidun hallitusarviointimoduulin avulla. Ajanpuute ja monimutkaisuus ei ole enää tekosyy jättää arviointeja tekemättä. Siinä, missä toimintatavat hallitusarviointien toteuttamiseksi vaihtelevat eri yrityksissä Excel-pohjaisista taulukoista erilaisten kyselytyökalujen tai ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttöön, pystyy Admincontrolin asiakas käynnistämään kyselyn hallitusportaalin arviointimoduulissa muutamalla klikkauksella.

Hallitusarviointi oivalluttaa hallitusta. Raportti voi osoittaa, että ollaan oikealla joukkueella oikealla väylällä tai sitten korjattavaa ja parannettavaa voi olla sekä joukkueen kokoonpanossa että monella muullakin osa-alueella. Tärkeintä on, että käytössä on välineet tämän tiedon saamiseksi ja tiedon pohjalta toimimiseksi.

Henrikki Hirvonen, maajohtaja, Admincontrol Finland Oy