Hallituksen monimuotoisuus 

Blogi  05.06.2024

Hallituksen kokoonpanoa valittaessa puhutaan monimuotoisuudesta. Entä toteutus? Kauppakamarin Pk-Hallitusbarometri on tutkinut hallitustyötä, ja se kertoo esimerkiksi, että 29 % hallituksen jäsenistä on naisia, ja että keskimäärin hallituksen jäsen on 53-vuotias. Tutkimus kertoo myös sen, ettei hallituksen kokoonpano ole 41 % yrityksistä riittävän monipuolinen yrityksen tulevien haasteiden kannalta.  

Ei vain ikä ja sukupuoli 

Hallituksen monimuotoisuus ei ole vain ikää ja sukupuolta. Monimuotoisuutta tulee arvioida näiden lisäksi esimerkiksi koulutuksen, osaamisen, kansalaisuuden, toimikauden pituuden suhteen ja riippumattomuuteen yhtiöstä. Kokoonpanoa muodostaessa tulee kiinnittää huomiota myös henkilön ansioihin, osaamiseen ja pätevyyteen, pohtien mitä hallitusjäsenen odotetaan tuovan yhtiön hallitukseen? Kaikkea tätä tulee peilata siihen, mikä on yhtiön tulevaisuuden tarve – miltä hyvä hallitustyö näyttää huomenna? Ehdokkaita läpikäydessä kannattaa huomioida myös, että valittavalla henkilöllä on aidosti mahdollisuus ja motivaatiota käyttää aikaa hallitustyöhön. Yksilöitä näin arvioitaessa syntyy parhaimmillaan mielenkiintoinen, riittävän monimuotoinen, motivoitunut ja osaava hallituskokoonpano, jolla on tämän lisäksi myös tunneälyä toisinaan vaikeidenkin asioiden tehokkaaseen hoitamiseen. Tällaisella monimuotoisella hallituksella, hyvillä työtavoilla ja nykyaikaisilla vuorovaikutussuhteilla voi hallitus luoda uutta liiketoimintapotentiaalia, uusia mahdollisuuksia, laajoja verkostoja, hallita riskejä, kaikkiaan merkittävää lisäarvoa yhtiölle. 

Monimuotoisuuden arviointi 

Olisiko nyt oikea aika arvioida hallituksen toimintaa, tehokkuutta, kokoonpanoa ja seuraajatarpeita? Ottaa kokonaisuutena huomioon, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan, sukupuoli-, kulttuuri- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen. Edustaako se sopivassa suhteessa olennaista tietämystä, osaamista ja kokemusta sekä riippumatonta päätöksentekokykyä ja erilaisia näkökulmia pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen, toimintaympäristön ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin.  

Uskon itse vahvasti siihen, että ajatus kehittyy, kun sitä hyvällä tavalla haastaa, myös hallitustyössä. Uskon myös siihen, että monipuolinen ajattelu synnyttää parhaat mahdolliset päätökset, ja päätösten jälkeen seuraa toiminta. Siinä on ponteva ketju myös hallitustyöhön muistettavaksi! 

Kirjoittaja Pia Pursiainen on Hallituspartnerien jäsen.